Gün energiýasy

Biz hakda

Gysgaça düşündiriş :

2012-nji ýylda esaslandyrylan “Xinya Wisdom New Energy Co., Ltd.” gözleg we gözleg, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän iri göwrümli mikro energiýa saklaýjy önüm öndüriji.

Energiýa saklaýan önümler dünýäde barha meşhurlanýar, içerki bazaryň köp bölegini tutduk, indi dünýä bazaryna ünsi jemleýäris we gowy netijelere ýetýäris.

Biziň kompaniýamyz, “ylym we tehnologiýany ýol görkeziji, ösüş üçin innowasiýa, ýaşamagyň hili we müşderiler üçin dogruçyllyk” hökmünde kabul etmek we “adamlara gönükdirilen, tehnologiki innowasiýa we müşderi” iş pelsepesini durmuşa geçirýär, bilen hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz.

  • sergi 01
  • 69928e07

IOT GOWY SATYLMAK

Gysgaça düşündiriş :

* Gurluşyk blok dizaýny bilelikde ulanylyp bilner, has az sim, gurnama we ulanyjylaryň işlemegi üçin amatly bolan beýleki işler bilen has köp güýç öndürýär.

* Bölünen blok blok dizaýny we tokly dizaýn bilen, adatça ýokarky we aşaky wilkalary dokamak arkaly ulanyp boljak deňleşdirilen we gaplanan batareýalar bilen kuwwat artýar.

* Amatly birikme, erkin we çeýe birleşme.

* MPPT
Gurlan MPPT (Maksimum Power Point Tracking) gün paneliniň elektrik öndüriş naprýa .eniýesini hakyky wagtda kesgitläp biler we iň ýokary naprýa andeniýe we tok bahasyny (VI) yzarlap biler, şeýlelik bilen ulgam batareýany iň ýokary güýç çykaryşy bilen zarýad alyp biler. .

batareýa
  • byd_logo
  • dr_logo
  • KATL LOGO