• beýleki banner

48V 300Ah LifePo4 batareýasy

Gysga düşündiriş:

3.2V, pes woltly, ygtybarly we ygtybarly.
1. Batareýa öýjügi: ýokary hilli BYD öýjügi.
2. Şahadatnama: CE, Rohs, UL, UN38.3, MSDS.
3. Kepillik: 5 ýyl


 • Önümiň ululygy:1188 ± 2 × 507 ± 2 × 212 ± 2mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tertibi

  Lityum demir fosfat batareýalarynda, adatça, agyr metallar we seýrek metallar (nikel-wodorod batareýalary üçin seýrek metallar talap edilýär), zäherli däl (SGS kepillendirilen), hapalanmaýan we Europeanewropanyň RoHS düzgünlerine laýyk gelýän hasaplanýar. ýaşyl batareýa şahadatnamasy.Şonuň üçin litiý batareýalarynyň pudak tarapyndan makullanmagynyň sebäbi esasan daşky gurşaw meselesi bilen baglanyşykly.

  48-300_01

  Önümiň aýratynlygy we artykmaçlygy

  1. Biz 12 ýyllyk iş tejribesi bolan litiý batareýasyny öndürmekde öňdebaryjy.

  2. Batareýalarymyzyň hemmesiniň CE / UN38.3 / MSDS ýaly doly şahadatnamalary bar

  3.Biz ähli önümler üçin 5 ýyl kepillik, her önüm üçin iberilmezden ozal doly gözden geçirýäris.

  4. Her batareýa üçin 5000-den gowrak aýlaw ömri.

  48-300_02
  48-300_03
  48v-200_04

  Energiýa saklaýyş ulgamynyň manysy

  Uly kuwwatly energiýa saklaýyş önümleri, elektrik torlary bilen täzelenip bilýän energiýa energiýasy öndürmegiň arasyndaky gapma-garşylygy çözmekde esasy faktor boldy.Lityum demir fosfat batareýasynyň energiýa saklaýyş ulgamy iş şertleriniň çalt üýtgemegi, çeýe iş tertibi, ýokary netijelilik, howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak we güýçli ulalmak aýratynlyklaryna eýedir.Volerli naprýa .eniýe dolandyryş meseleleri, täzelenip bilýän energiýa öndürmegiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak we energiýanyň hilini ýokarlandyrmak, täzelenýän energiýany üznüksiz we durnukly elektrik üpjünçiligine öwürmek.

  48v-200_05

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  • 24V 350Ah LifePo4 batareýasy

   24V 350Ah LifePo4 batareýasy

   Önümiň profili Lityum demir fosfat batareýasy, litiý demir fosfatyny (LiFePO4) polo positiveitel elektrod materialy we uglerody negatiw elektrod materialy hökmünde ulanýan litiý ion batareýasydyr.Monomeriň bahalandyrylan naprýa 3.eniýesi 3,2V, zarýad kesilen naprýa 3.eniýe 3,6V ~ 3.65V.Önüm aýratynlygy we artykmaçlygy LiFePO4 batareýalarynda ...

  • 24V 250Ah LifePo4 batareýasy

   24V 250Ah LifePo4 batareýasy

   Üstünliklerimiz Kompaniýamyz we öz zawodymyz size has ösen önüm we has ýokary hilli hyzmat hödürlemek üçin ygtybarly, ýeňillikli we wagtynda, kanagatlanarly hyzmat syýasatyny dowam etdirer.Energiýa saklaýyş ulgamynyň manysy ...

  • 12V 240Ah Diwara gurlan batareýa

   12V 240Ah Diwara gurlan batareýa

   Önümiň tertibi Lityum demir fosfat batareýasynyň doly ady litiý demir fosfat litiý ion batareýasydyr.Ady gaty uzyn, şonuň üçin gysga wagtda litiý demir fosfat batareýasy diýilýär.Onuň öndürijiligi güýç goşundylary üçin aýratyn amatly bolany üçin, adyna, ýagny litiý demir fosfat güýç batareýasyna "güýç" sözi goşulýar.Käbir adamlar oňa "litiý demir (LiFe) güýç batareýasy" diýýärler....

  • 48V 200Ah LifePo4 batareýasy

   48V 200Ah LifePo4 batareýasy

   Haryt profili 3.6V ~ 3.65V.Zarýad beriş prosesinde litiý demir fosfatdaky litiý ionlarynyň käbiri çykarylýar, elektrolit arkaly negatiw elektroda geçirilýär, ...

  • 48V 250Ah LifePo4 batareýasy

   48V 250Ah LifePo4 batareýasy

   Haryt profili 3.6V ~ 3.65V.Zarýad beriş prosesinde litiý demir fosfatdaky litiý ionlarynyň käbiri çykarylýar, elektrolit arkaly negatiw elektroda geçirilýär, ...

  • 24V 100Ah Diwara gurlan batareýa

   24V 100Ah Diwara gurlan batareýa

   Önümiň tertibi Batareýanyň ýokarky we aşaky uçlarynyň arasynda batareýanyň elektrolitidir we batareýa demir örtük bilen germetik möhürlenendir.LiFePO4 batareýasy zarýad berlende, polo positiveitel elektroddaky litiý ionlary polimer bölüji arkaly otrisatel elektroda geçýär;çykaryş prosesinde negatiw elektroddaky litiý ionlary Li polo positiveitel elektroda t ...